ΜΑΝΤΕΜΙ CASUAL DINING | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Project: Μαντέμι Casual Dining

Location: Θεσσαλονίκη

Interior Designer: Lara Tsasilidou

Video credits: Μιχάλης Μπασιάκος
Products used